25 Tháng Tư 2018
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Công cụ hỗ trợ ...Công cụ hỗ trợ ...Các phần mềm CAT hỗ trợ biên dịchCác phần mềm CAT hỗ trợ biên dịch
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 26/07/2009 4:01 SA
 

Chào các bác

    Tôi mở chủ đề này để giới thiệu với các bác các phần mềm hỗ trợ biên dịch. Sự khác biệt giữa phần mềm hỗ trợ biên dịch CAT và máy dịch MT đã được thảo luận trong chủ đề khác.

    Trước hết tôi xin giới thiệu các sản phẩm CAT. Đầu bảng cố nhiên là BOCOHAN :-)). Nói một cách thành thật, tôi tin rằng vài năm nữa BOCOHAN trở thành tên tuổi trên thị trường quốc tế do có các kỹ thuật mới, trong khi tất cả các phần mềm khác đều dựa trên TM.

    Trong số các phần mềm dưới đây, tôi lưu ý các bác về TRADOS, WORDFAST và DEJA VU vì 3 thằng này đã chiếm gần hết thị phần. Tuy nhiên, chúng đều rất khó dùng, phải học rất lâu. BOCOHAN tương đối dễ dùng hơn, chỉ học chừng 3-4 giờ là thành thạo.

Tool Supported File Formats OS Price License
Anaphraseus ODT, all OpenOffice Writer formats (DOC, TXT etc.) Multiplatform (StarBasic macro) GPL
Attesoro Java properties Multiplatform (Java) GPL
gtranslator PO POSIX GPL
Okapi Framework PO, Windows RC, TMX, Wordfast, Trados, Java Properties, Regular-expression-based text, Illustrator, INX, ResX, Table-type files, XML Windows (.NET) LGPL

OmegaT

HTML, XHTML, DocBook, Plain Text, PO, JavaHelp, Java Resource Bundles, OpenDocument (ODF), OpenOffice, StarOffice, Office Open XML, HTML Help Compiler (HCC), INI files Multiplatform (Java) GPL
OmegaT+ HTML, XHTML, DocBook, Plain Text, PO, JavaHelp, Java Resource Bundles, OpenDocument (ODF), OpenOffice, StarOffice, Office Open XML, HTML Help Compiler (HCC), INI files Cross-platform (Java) GPL

openTMS

HTML, XHTML, DocBook, Plain Text, OpenOffice, Office Open XML Multiplatform (Java) EPL
Open Language Tools HTML/XHTML, XML, DocBook SGML, ASCII, StarOffice/OpenOffice/ODF, .po (gettext), .properties, .java (ResourceBundle), .msg/.tmsg (catgets) Multiplatform (Java) CDDL
Poedit Gettext PO Multiplatform MIT license
Pootle Gettext PO, XLIFF, OpenOffice GSI files (.sdf), TMX, TBX, Java Properties, DTD, CSV, HTML, XHTML, Plain Text Multiplatform (Python) GPL
Transolution HTML, StarOffice/OpenOffice,
XLIFF, DOCBOOK
Multiplatform (Python) GPL
Virtaal XLIFF, Gettext PO and MO, TMX, TBX, Wordfast TM, Qt .ts.
Many others via converters in the Translate Toolkit
Multiplatform (Python) GPL
Proprietary solutions
AppleTrans HTML, RTF, Plain Text (TXT) Macintosh, Mac program Free Proprietary
across MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, HTML, XML, RTF, Plain Text (TXT), EXE, RC, DLL, QuarkXPress, Adobe FrameMaker (MIF), Adobe InDesign, MSI, INI, OCX, SCR, CPL, NLS, RESX Windows, web application Freelance version: free, corporate licenses on inquiry Proprietary
AidTransStudio OpenOffice,MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Word Xml, HTML, ASP, PHP, ASPX, Plain Text, XML, Trados TTX, TMX, Custom Format (config based on Regular Expressions) Windows (.NET) Basic Edition: Free, Pro and Ent See price list Proprietary
AnyMem 2.0 MS Word, TMX export-import Windows 89 Proprietary
Araya HTML, XML, plain text, RTF, TMX, XLIFF Multiplatform (Java) €400 / Server €6500 Proprietary
CafeTran Plain Text, HTML, XML, OpenOffice, MS Office, AbiWord, Kword,
TMX, TTX, XLIFF
Multiplatform Windows - Mac OS - Linux (Java) €80 Proprietary
CatsCradle HTML, CSV, Help contents and index files (.hhc, .hhk) Windows €60  ?
Déjà Vu (DVX) XML, Plain Text, OpenOffice, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, ASP, Interleaf/Quicksilver, InDesign, Help Content, SGML, MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, QuarkXPress, RTF, Resource files, C/C++/Java source files, Java Properties, JavaScript, VBScript, GNU gettext Windows Standard: €490, Pro: €990, Workgroup: €1490 Proprietary
Felix MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (for Windows); HTML Windows $US 350 Proprietary
Fusion MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (for Windows); RTF, XML, HTML - Note: Native Office Support which means Translation conducted within the Office environments (Word, Excel, PowerPoint) + Trados and Wordfast Tagged formats Windows   Proprietary
Globalsight Text ANSI / ASCII / Unicode for Windows, Text for Apple Macintosh, HTML, XML (ASP.NET, ASP, JSP, XSL), SGML, SVG (Scalable Vector Graphics), MS Word for Windows, MS Excel, MS PowerPoint, RTF, RC, QuarkXPress, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Interleaf /Quicksilver, Adobe InDesign Multiplatform (Java) Apache License 2.0
Heartsome Translation Suite HTML/XHTML, XML, Plain Text, OpenOffice, StarOffice, AbiWord, PO/POT (GNU Gettext), SVG, Adobe FrameMaker (MIF), Adobe InDesign, DocBook, DITA, Java Properties, JavaScript, RTF, Tagged RTF, Trados TTX, MS Office 2003 XML, ResX (Windows .NET Resources), RC (Windows C/C++ Resources), MS Office 2007 (beta) Multiplatform (Java) See price list. Proprietary
Lingotek Translation Platform HTML, XHTML, XML, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, OpenOffice/StarOffice, OpenDocument (ODF), OpenDocument Text (.odt), OpenDocument Spreadsheet (.ods), OpenDocument Presentation (.odp), Microsoft Resource (.rc), Rich Text Format (.rtf), Plain Text (.txt), Java Properties (.properties), Gettext PO, TMX, XLIFF Web application Contact for Pricing Proprietary
Lingo HTML, XML, Adobe Framemaker, Adobe PDF (.pdf), .net, MS Word (.doc), MS Ecma (.xps), TMX (.tmx) Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista; .NET Framework 2.0, Internet Explorer 5.5, SQL Server 2005 US $ 899 Proprietary
LocaleMinder.com Java Properties (.properties), XML, TMX, XLIFF, W3C ITS Web application Based on number of words for developers. Free for translators. Proprietary/Apache License 2.0 interaction library
LogiTermWeb Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PDF, HTML, RTF, plain text Windows   Proprietary
MemoQ HTML, plain text, All MS Office 2000/XP/2003 formats (doc, xls, ppt), RTF, bilingual RTF (Trados compatible), Trados TTX, Adobe FrameMaker, Adobe Indesign CS & CS2, proprietary bilingual format (MBD), XML, TMX, CSV, TSV Windows 4Free: Freeware
Translator Pro: €390
LSP 5: €1490
Proprietary
MEMOrg HTML, XHTML, XML, MS Word, MS Excel, RTF Windows, Web Application Access by invitation only Proprietary
MetaTexis HTML, XML, Resource files
MS Word (all kinds of text files that can be imported by MS Word), MS Excel, MS PowerPoint, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, QuarkXPress
Windows Lite: for free
Pro: €98
NET/Office: €138
Proprietary
MultiCorpora MultiTrans HTML, XML, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, WordPerfect, QuarkXPress, Adobe FrameMaker (MIF), Adobe InDesign Windows   Proprietary
Fortis Revolution Translation Suite TMX, Word, HTML, Framemaker, InDesign, QuarkXpress, and more. Windows  ?
ppp.helper MS PowerPoint Windows €39 Proprietary
Rainbow HTML, XHTML, Scripts,
Photoshop, etc.
Windows (.NET) Freeware Proprietary
SDL Trados Features 3 translation environments: dedicated TagEditor, MSWord Interface, SDLX. Additional filters for translating with TagEditor available: Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, InDesign, QuarkXPress, PageMaker, Interleaf, Framemaker, HTML, SGML, XML, SVG, .... Includes SDL MultiTerm for terminology management and Project Management Dashboard for automating tasks and tracking. Windows New Freelance version, approx. €200–900 Proprietary
SecureCottage Reference Portal HTML, XHTML, PHP, CGI, most web pages Web based Free for use Proprietary
SEER English Spanish Translator MS Office Word, Excel, PowerPoint, Plain Text, HTML Windows $US 299 Proprietary
Similis HTML,XML, PDF,MS Word, OpenOffice, Trados Windows Freeware version Proprietary
STAR Transit Text ANSI / ASCII / Unicode for Windows, Text for Apple Macintosh, Corel WordPerfect, HTML, XML (ASP.NET, ASP, JSP, XSL), SGML, SVG (Scalable Vector Graphics), MS Word for Windows, MS Excel, MS PowerPoint, RTF y RTF for WinHelp, RC, QuarkXPress, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Interleaf /Quicksilver, Adobe InDesign, XGate para QuarkXPress, AutoCAD Windows   Proprietary
Swordfish XLIFF, HTML/XHTML, XML, Plain Text, OpenOffice, StarOffice, AbiWord, PO/POT (GNU Gettext), SVG, Adobe FrameMaker (MIF), Adobe InDesign (INX), DocBook, DITA, Java Properties, JavaScript, RTF, Trados Tagged RTF, Trados TTX, MS Office 2003 XML, ResX (Windows .NET Resources), RC (Windows C/C++ Resources), MS Office 2007 Multiplatform Windows - Linux - Mac OS X (Java) €200 Proprietary
Sysfilter (ECM engineering) Sysfilter enables you to transfer texts from your files to a word processor of your choice or into XML. After the translation you can use the filter to automatically reinsert the texts into the original document. Supported formats: Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, MS Visio, MS Excel, CorelDraw Windows € 69 - € 349 Proprietary
Termbases  ? Web application Free Proprietary
Tr-aid  ?  ?  ?  ?
TranslateCAD It Extracts text from AutoCAD DXF drawings (Version 2000-2008) and prepares files to work with any CAT tool, and re-joins files to generate a target DXF translated file. Windows $US 29.95 Proprietary
TransSearch Any text copied on the web form Web application $CA 129.95 Proprietary
Translation Search Engine (by Elanex) Any format that can be copied and pasted onto a web page, TMX Web application Free Web Access Proprietary
Wordfast MS Office Word, Excel, PowerPoint (for Windows and Mac); tagged documents Microsoft Office Word addin €250/125 Proprietary
WordFisher MS Word WordBasic\Ms Office Word macro Free Licence Proprietary
XTM Enterprise Suite XLIFF, HTML/XHTML, XML, Plain Text, OpenOffice, StarOffice, PO/POT (GNU Gettext), SVG, Adobe FrameMaker (MIF), Adobe InDesign (INX), DocBook, DITA, Java Properties, JavaScript, RTF, Trados Tagged RTF, Trados TTX, MS Office 2003 XML, ResX (Windows .NET Resources), RC (Windows C/C++ Resources), MS Office 2007, built completely on Open Standards: TMX, TBX, XLIFF, SRX, xml:tm, W3C ITS Web application  
TM-database Adobe InDesign (*.INX). Windows (WinAPI) Free Proprietary

According to a survey done by the Imperial College, in 2006 the most popular systems were:[1]

 

 

 

Bài mới
 26/07/2009 4:08 SA
 

Chào các bác,

   Có tới 83% các biên dịch viên sử dụng TM (chưa nói CAT). Bác nào quan tâm sâu xin tham khảo tài liệu nghiên cứu của Imperial College

www3.imperial.ac.uk/portal/pls/portallive/docs/1/7307707.PDF.

    Việc sử dụng CAT (và BOCOHAN) là tất yếu đối với các chuyên gia biên dịch muốn làm ăn lâu dài. Hiệu suất và tính consistency rất quan trọng.

Aiviet

Bài mới
 26/07/2009 4:28 SA
 

Chào các bác,

      Thông tin về giá cả trên bảng tôi đã post còn chưa rõ ràng. Nói đến cấu trúc giá cả của CAT cần phân biệt các khái niệm như sau trước khi quyết định mua.  Các bác biên dịch viên nhiều khi không kỹ tính như dân IT chúng tôi trong việc mua phần mềm hoặc máy móc (vì có khách hàng đỡ cho). Tuy nhiên, cần phải nghĩ đến việc mất thời gian làm quen với một phần mềm và lượng tài nguyên đã tích lũy được rất khó từ bỏ. Do đó các bác nên để ý một chút:

    1.  Giá Freelancer: Đây là giá cho phiên bản dành cho các biên dịch viên cá nhân làm tại nhà. Các công ty dịch thuật có thể yêu cầu các cộng tác viên của mình mua bản Freelancer. Bản này thường có tính năng yếu hơn một chút.

    2. Giá Pro:  Bản Pro là bản chuyên gia. Thường mạnh hơn nhưng cố nhiên đắt hơn.

    3. Thời hạn sử dụng: Bạn nên xem phần mềm có thời hạn sử dụng không khi có báo giá. Giá rẻ nhưng thời hạn sử dụng ngắn thì vẫn không rẻ. Lại còn thời hạn được hỗ trợ nâng cấp. Bây giờ mà còn dùng Win 2000 hay Office XP, nhiều khi cùng bất tiện đối với khách hàng phải không ạ.

    4. Giá cho Server (Enterprise và Multi user): TM được chia sẻ là rất quan trọng. Khi đó mọi người đều có thể chia sẻ tài nguyên với nhau. Do đó giá TMX thường cao ngất ngưởng tới hàng chục ngàn Euro cho 5-10 seat (như TRADOS).

    5.  Chi phí hỗ trợ, nâng cấp cập nhật hàng năm: Đừng quên là TRADOS charge phí nâng cấp hàng năm 139 Eu và 171 Eu. Có tính năng mới mà bạn không theo là mất hình ảnh chuyên nghiệp và cạnh tranh. Như thế bạn đừng quên hỏi lịch nâng cấp.

    6. Chi phí đào tạo: Đào tạo dùng TRADOS không hề rẻ.

    7. Hỗ trợ tại chỗ : Nhiều khi bạn cần được hỗ trợ, biết hỏi ai. Hỗ trợ qua email và phone quốc tế có hiệu quả không. Quá trình sản xuất ngưng trệ là thiệt hại.

Aiviet

 

 

Bài mới
 26/07/2009 4:49 SA
 

Chào cả nhà,

   Tôi repost một bài từ diễn đàn khác translatorscafe.com/cafe/MegaBBS/thread-view.asp?threadid=12864&posts=3

   Sau đây là bàn về giá của bản Freelancer của TRADOS. Nhìn chung TRADOS không công bố giá công khai mà phải tìm qua các chuyên gia.

RE: TRADOS LICENCE

Hi David,

I think you have been misinformed. Both products are *NOT* time limited whatsoever.

When you buy Wordfast, the 3 years period is a free upgrade and support contract, which means you're entitled to all upgrades and updates for free during that period. You also get the possibility to have all your questions related to the product setup/usage answered directly by the Wordfast support team.

Wordfast won't expire after 3 year. As long as you keep the same computer, the license key you get will allow you to unlock Wordfast and use all its features.

For SDL Trados Freelance, you won't even get any free upgrades/updates. You usually may get some assistance for setup issues from SDL, but that's about it. If you want paid support and unlimited upgrades, you'll have to buy a Premium Support contract (PSMA), which is no less than 139 € for Level 1 support and 174 € for level 2 support (mainly for teams, up to 4 contacts).

So, all in all, over 3 years, to get the same kind of free upgrades and support for both products, you'll have to pay:

• Wordfast (5.5 and free upgrade to 6 currently): 250 € + 0 € = 250 €

• SDL Trados Freelance (8.0 SP2 "suite" currently): 695 € + (3 x 139 €) = 1112 €

After that period, you can renew your Wordfast maintenance/support contract for half price for another 3 years or continue to pay 139 € a year on the Trados side. So, if you are on a bugdet, there is really no comparison possible.

However, please bear in mind that both products are really different. Even though the Word editing environment option is pretty similar in both cases, those two CAT packages have a completely different point of view on many aspects, but that's a completely different subject.

Salaam,
Denis Hay

Bài mới
 28/07/2009 1:47 CH
 
 Được sửa bở aiviet  vào 28/07/2009 3:18:48 CH

Chào các bác,

      Hôm trước tôi đã nói về TMX và nói rằng giá mỗi chiếc Server TMX lên tới mấy chục ngàn USD (các bác đừng lo VIEGRID không có ý định dụ khị các bác tiêu tiền. Nếu các bác định làm thì cũng rẻ thôi. Lý do tại sao rẻ mà còn tốt hơn của nước ngoài, tôi sẽ giải thích ngay sau đây).

      Trước tiên chúng ta nhắc lại khái niệm TM. VIEGRID đề nghị dùng "Các cặp câu sử dụng lại" cho dễ hiểu. TM  gồm nhiều các cặp câu dịch đã được tích lũy sẵn. Trong quá trình dịch, nếu chúng ta gặp lại một trong các câu đó, máy sẽ đưa ngay phương án dịch cũ (của chính các bác) ra. Tất nhiên các bác có thể đổi ý, sửa thành phương án khác. Như vậy, kho tàng TM càng lớn phần mềm dịch càng tốt.

     Vấn đề là làm thế nào mọi người có thể chia sẻ cho nhau các cặp câu sử dụng lại? Đối với một công ty dịch thuật, điều đó có lợi vì tạo ra sự nhất quán về dịch, mặt khác tận dụng kinh nghiệm của nhau. Vì thế chúng ta cần đến khái niệm Translation Memory Exchange (TMX) hay Tổng đài TM. Ý tưởng chính là tích lũy TM thành một tài sản của chung để cùng chia sẻ. Web BOCOHAN trên"Thế giới chữ" chính là một TMX Server khổng lồ của cả cộng đồng. Những câu nào không tìm thấy trong TM của các bác, BOCOHAN sẽ nối với Web BOCOHAN để tìm trong TM cộng đồng. (Trong TM cộng đồng lại có TM của VIEGRID với chất lượng đảm bảo hơn). TMX chính là chuẩn (XML) để trao đổi trên Server đó. Các TMX Server đều có khả năng import và export các tệp được viết theo chuẩn này.

    Cách làm của VIEGRID là unique vì tôn chỉ phục vụ cộng đồng. Và được hỗ trợ bởi máy dịch ViMat. Tuy nhiên, TRADOS và nhiều công ty khác trên thế giới họ theo một cách thương mại hơn là xây dựng cho khách hàng các TMX Server tại các công ty dịch thuật. Với các TMX Server, các nhân viên và mạng lưới freelancer của công ty có thể cùng chia sẻ một kho tài nguyên riêng của công ty. Với các công ty, họ sẽ có động lực để làm điều đó bởi các câu trong TM sẽ tính giá thấp cho freelancer hơn là câu dịch mới hoàn toàn. Như vậy, càng chia sẻ nhiều, họ càng có lợi.

     VIEGRID hoàn toàn có thể xây dựng cho các công ty, hoặc các cơ quan nhà nước các TMX Server riêng, gọi là BOCOHAN Server. Do VIEGRID đã có công nghệ sẵn để xây dựng TMX Server , do đó giá thành sẽ rất cạnh tranh, chi phí chủ yếu là dữ liệu. Ngoài ra BOCOHAN Server có thể kết nối với các máy dịch.

      TMX Server  sẽ rất ích lợi cho dịch chuyên ngành, không cần TM tổng quát quá lớn. Có thể khái thác được tốc độ của máy chủ riêng để phục vụ riêng cho công ty của các bác và có thể customize cho những mục tiêu chuyên biệt.

Aiviet

 

Bài mới
 29/07/2009 1:23 SA
 

aiviet đã viết

 

     Vấn đề là làm thế nào mọi người có thể chia sẻ cho nhau các cặp câu sử dụng lại? Đối với một công ty dịch thuật, điều đó có lợi vì tạo ra sự nhất quán về dịch, mặt khác tận dụng kinh nghiệm của nhau. Vì thế chúng ta cần đến khái niệm Translation Memory Exchange (TMX) hay Tổng đài TM. Ý tưởng chính là tích lũy TM thành một tài sản của chung để cùng chia sẻ. Web BOCOHAN trên"Thế giới chữ" chính là một TMX Server khổng lồ của cả cộng đồng. Những câu nào không tìm thấy trong TM của các bác, BOCOHAN sẽ nối với Web BOCOHAN để tìm trong TM cộng đồng. (Trong TM cộng đồng lại có TM của VIEGRID với chất lượng đảm bảo hơn). TMX chính là chuẩn (XML) để trao đổi trên Server đó. Các TMX Server đều có khả năng import và export các tệp được viết theo chuẩn này.

     VIEGRID hoàn toàn có thể xây dựng cho các công ty, hoặc các cơ quan nhà nước các TMX Server riêng, gọi là BOCOHAN Server. Do VIEGRID đã có công nghệ sẵn để xây dựng TMX Server , do đó giá thành sẽ rất cạnh tranh, chi phí chủ yếu là dữ liệu. Ngoài ra BOCOHAN Server có thể kết nối với các máy dịch.

      TMX Server  sẽ rất ích lợi cho dịch chuyên ngành, không cần TM tổng quát quá lớn. Có thể khái thác được tốc độ của máy chủ riêng để phục vụ riêng cho công ty của các bác và có thể customize cho những mục tiêu chuyên biệt.

Aiviet 

Chào bác Aiviet,

Ý tưởng của bác nếu thực hiện được thì thật là có ích cho nền dịch thuật nước nhà. Tôi có 2 câu hỏi muốn hỏi bác.

- Bác có tài liệu nào đánh giá về thị trường dịch thuật ở Việt Nam không? Hình như ở Việt Nam không có trung tâm dịch thuật đủ tầm cỡ để xây dựng TMX riêng như bác nói.

- Tôi vào BOCOHAN thì thấy chỉ mới phần dịch "nháp" Anh- Việt. Không thấy hệ thống hỗ trợ dịch??? Mà phần dịch cũng nháp có vẻ chưa hoàn chỉnh.

Tôi có dịch thử 3 câu: "Where are you from? How is your cat? How is your dog?". Kết quả ra thế này: "Bạn từ đâu tới? Tay của bạn thế nào rồi?Tay của bạn thế nào rồi?"!!!

Khi nào các bác mới ra phiên bản sử dụng chứ không phải phiên bản beta như bây giờ?

Bài mới
 30/07/2009 12:03 SA
 
 Được sửa bở tuquy  vào 06/08/2009 11:35:11 CH

Chào bác Thanhtran,

Tôi mạn phép nói đôi lời (nhưng không phải là thay lời của bác aiviet). Dưới đây chỉ là những nhận xét và đánh giá theo chủ quan của tôi, nếu các bác thấy chưa chính xác thì cho tôi biết.

Hệ thống hỗ trợ dịch - CAT (Computer-assisted translationcomputer-aided translation, or CAT is a form of translation wherein a human translator translates texts using computer software designed to support and facilitate the translation process). Vậy thì rõ ràng BOCOHAN là hệ hỗ trợ dịch.

Một hệ hỗ trợ dịch thông thường (như Trados, Flex, Wordfast,...) chỉ bao gồm chức năng fuzzy matching (1) hoặc chỉ chấp nhận khớp 100% câu cần dịch (câu input) với tập các câu đã được dịch trước đó (TM - Translation Memory, hình như BOCOHAN Desktop gọi là cặp câu sử dụng lại).

  • Đối với fuzzy matching thì 1 input có thể dịch ra thành nhiều câu. Thử dịch "My name is ABC" sẽ rõ.
  • hoặc hai input khác nhau nhưng cùng được dịch về một câu (2).

(1) & (2) chính là nguyên nhân tại sao hai câu "How is your cat?" và  "How is your dog?" đều được dịch về "Tay của bạn thế nào rồi?". Nói dễ hiểu hơn thì 2 câu input đó có cùng điểm khi fuzzy matching với 1 cặp câu TM trong tập các TM của BOCOHAN. Tôi đoán không nhầm thì trong bộ TM đó có câu "How is your hand? - Tay của bạn thế nào rồi?". Do đó có sự khác biệt giữa hand/cat và hand/dog. Trong BOCOHAN (Desktop & web), để thấy được sự khác biệt đó thì bác cứ việc tick vào checkbox "Đánh dấu sự khác biệt", từ khác biệt sẽ được bôi màu vàng

Nên xem kết quả dịch của các hệ "fuzzy CAT" là dịch nháp bởi chính yếu tố fuzzy của nó. Dịch giả cần sửa lại kết quả dịch, nếu cần thiết có thể lưu câu đã sửa vào TM của người dùng (User TM). Sau một quá trình mà user sử dụng phần mềm thì User TM sẽ nhiều lên nên càng ngày hệ thống sẽ hỗ trợ tốt hơn cho bác: dịch được nhiều hơn và đỡ mất công edit. 

Trên đó là cách mà các hệ CAT hiện đang làm, nhưng tôi đọc được trong diễn đàn còn nói là BOCOHAN có nhiều điểm hay ho để làm cho phần mềm ngày càng dịch hay hơn (TM dựng sẵn, TM cộng đồng, mẫu câu, máy dịch tự động...) và sẽ "ngày càng thông minh như chủ nhân của nó". Bước đầu chưa dịch chuẩn được bởi vì phần mềm chưa bắt chước (copy-cat) được chủ nhân của nó thôi. Do vậy với BOCOHAN sẽ không được gán mác beta đâu. Vậy bác cứ tin là BOCOHAN sẽ nhanh chóng qua mặt nhiều hệ CAT nổi tiếng khác nhé! 

P/S: bác có thể đọc hiểu thêm mấy khái niệm fuzzy matching, TM (Translation Memory) trên mạng. Nhiều lắm.


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Bài mới
 30/07/2009 9:05 CH
 

Chào bác Thanhtran,

       Bác tuquy đã trả lời hộ cho tôi một phần về kỹ thuật dịch của Bocohan. Tôi xin trả lời thêm cho đầy đủ:

     - Thị trường dịch thuật Việt nam, tôi không đánh giá được hết. Tuy nhiên theo tôi đánh giá rất thô thiển cỡ vài chục triệu đô tới trăm triệu đô/ năm.  Thị trường trong nước gồm có Tin tức (các báo điện tử xào luộc của nhau, tự dịch hoặc Thông tấn xã), công báo, các báo song ngữ, quảng cáo, các dự án, sách dịch (bác cứ ra Nguyễn Xí khắc ngốt vì sách dịch). Có một số bác freelancer dịch cho nước ngoài như BBC, Reuter,... Tôi có bác quen chuyên dịch cho các trại tù ở New York :-)) kiếm tiền rất khá. Ngoài ra còn một số thị trường ngách như công chứng, tài liệu hướng dẫn thiết bị, đào tạo, học sinh, giáo viên dịch tài liệu để làm luận án. VIEGRID đi tiên phong về CAT và TMX, do đó tôi hy vọng VIEGRID sẽ là tác nhân để tạo ra các trung tâm TMX. Sở dĩ chưa có vì chưa có công nghệ, tôi hy vọng các Trung tâm dịch thuật lớn sẽ thấy nguồn lợi của TMX và sẽ lớn rất nhanh. Cũng tương tự như thị trường dạy thêm khổng lồ, nhưng chưa có các Trung tâm dạy thêm thật lớn. Nhưng công nghệ phát triển và đất nước phát triển, văn hóa freelancer sẽ dần dần biến mất.

     -  BOCOHAN là phần mềm hỗ trợ dịch như bác tuquy nói, do đó nó ưu tiên dịch "mờ". Trong các ví dụ trên "How is your hand"-"Tay của bạn thế nào rồi" là phương án match 100% ( phải tô màu xanh lơ tôi không biết đã có chưa vì tôi làm chủ yếu trên Desktop). Khi không tìm được phương án match 100%, BOCOHAN chọn phương án gần đúng và cảnh báo sự khác biệt bằng cách tô màu vàng. Bác cứ dịch tiếp và lưu câu sử dụng lại thì lần sau sẽ dịch được. TRADOS và các phần mềm CAT khác cũng chỉ thế thôi.

      BOCOHAN không phải dịch nháp hay phiên bản beta, đây là sản phẩm CAT. Web BOCOHAN chính là TMX cho cả cộng đồng. Và bác nên nhớ đây là hệ thống hỗ trợ dịch chữ không phải "máy dịch". Bác và cộng đồng phải làm việc phần mềm mới tốt được.

     BOCOHAN hơn TRADOS và các phần mềm CAT khác ở chỗ nó nối với máy dịch tự động ViMAT. Nếu không có các phương án mờ, gần đúng, hệ thống sẽ yêu cầu máy dịch làm việc (với các câu ngắn có khi dịch tốt hơn phương án mờ). Có thể một thời gian nữa VIEGRID sẽ cho các bác chọn khả năng không dùng phương án mờ mà yêu cầu ViMAT dịch luôn. Hiện nay, các bác dùng ít ViMat sẽ có lợi cho bản thân và cộng đồng hơn, do tích lũy tài nguyên nhanh hơn. (Nói cho đúng ra, VIEGRID đang dọn nhà cho ViMat nên mấy ngày nay chưa hoạt động lại)/

     Sử dụng CAT không phải là dễ, đặc biệt TRADOS, WORDFAST, DEJA VU, học sử dụng khá tốn tiền. BOCOHAN dễ dùng hơn nhiều nhưng vẫn là CAT, cần phải chịu khó học sử dụng một chút.

    Chúc bác may mắn. Có câu hỏi gì bác cứ hỏi tự nhiên. Tôi khuyên các bác nên dùng Desktop BOCOHAN nếu không phải là đang ngồi quán Internet do có nhiều tính năng thú vị hơn.

Aiviet

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Công cụ hỗ trợ ...Công cụ hỗ trợ ...Các phần mềm CAT hỗ trợ biên dịchCác phần mềm CAT hỗ trợ biên dịch